Анкета


В анкетното проучване през периода на проекта  - 10.09 - 10.10.2014г. - се включиха 30 организации и творци от културния и креативен сектор. Повече за резулататите от анкетното проучване може да научите в раздел БИБЛИОТЕКА.

Ако имате нужда от пространства за работа и презентации, може да се включите в анкетата тук: 

 

Име на организацията/ артиста *
Лице за контакт *
Телефон *
Уеб сайт *
Ел. поща *
Адрес на място на извършване на дейност *
Адрес на седалище на организацията по съдебна регистрация *
1. Предмет на дейност *
2. Опишете накратко Вашата организация (до 300 знака): *
3. Каква е юридическата форма на Вашата организация? *
4. От кога съществувате (имате формална или неформална дейност)? *
5. Какъв е броят на активните членове на работния екип? *
6. Изисква ли Вашата дейност да работите заедно физически на едно място и ако да - посочете колко интензивно? (възможен е повече от 1 отговор) *
7. Имате ли работно пространство към настоящия момент, където да извършвате Вашата дейност? *

Б. Информация за използваното от Вас място

(ако нямате работно пространство, моля пропуснете въпросите от 8 до 19)

8. По какъв начин открихте/разбрахте за мястото, което ползвате? *
9. При какви условия използвате работното пространство? *
10. Как ползвате пространството? *
11. Какъв вид собственост са помещенията, които ползвате? *
12. Удовлетворява ли Ви като параметри работното Ви пространство и ако не, моля избройте съответните причини? (възможен е повече от 1 отговор) *
13. Колко часа в денонощието използвате работните пространства? *
14. Колко често използвате пространството за работа? *
15. Каква е общата площ на работните и обслужващи пространства, които използвате в момента? *
16. Плащате ли наем? Ако да, какъв е средномесечният му размер? *
17. На каква стойност възлизат средномесечните Ви разходи за ток, вода, топлоенергия и други режийни разходи? *
18. Имате ли неизползвани свободни помещения, които може да предоставите на други организации (при взаимно съгласие и полза)? *
19. Извършвали ли сте строително-ремонтни работи на използваното от Вас място (при условие, че не ползвате лично или обществено пространство)? *

Б. Проучване на параметрите на желаното работно пространство, в случай че не разполагате с такова или желаете да го смените.

20. Коя е предпочитаната от Вас локация? *
21. Кое е от значение при избора на желана локация? (възможен е повече от 1 отговор) *
22. Кое е от значение при избора на желана локация? (възможен е повече от 1 отговор) *
23. Как предпочитате да ползвате помещението/ията? (възможен е повече от 1 отговор) *
24. Какво включват Вашите нужди по отношение на функционалността на помещенията? (възможен е повече от 1 отговор) *
25. Имате ли специфични изисквания към помещенията? (възможен е повече от 1 отговор) *
26. На каква обща площ приблизително оценявате нуждите си от работно пространство? *
27. Каква сума сте склонни да заплащате за наем и консумативи на месечна база? *
28. Склонни ли сте да инвестирате в ремонт и грижовно стопанисване на сградата или помещенията, и при какви условия (възможен е повече от 1 отговор)? *
29. По какъв начин бихте потърсили решение на проблема с намиране на подходящо място за вашата дейност? (възможен е повече от 1 отговор): *
30. Има ли пространство/място, което вече сте визирали като подходящо за организацията Ви? Моля посочете негови параметри и локация. *
* Съгласен/а съм информацията да бъде показана на сайта.
*Задължителни полета

ОРГАНИЗАЦИИТИ, ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ПРОЕКТА

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ТВОРЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В АНКЕТАТА