Екип на проекта


Проектът "Споделени софийски пространства" е реализиран от екип на  Сдружение „Трансформатори“ и Центъра за неформално образование и културна дейност „Алос“.

Интердисциплинарен екип

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

УРБАНИСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ

ДИЗАЙН НА САЙТА

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ