Топлоцентрала на НДК

http://panos.alosbg.com/SSP/Tec_NDK/TEC_NDK.html

Вид собственост:

  • Общинска


Ресурс за допълнително застрояване: 
+++

Възможност за обособяване на изцяло културни функции на сградта:

  • Да


Възможни функции:

  • Културен център

 

 

Предимства:

-          Наличие на зално пространство, подходящо акто параметри за зала за изпълнителски изкуства;

-          Разположение в централен градски район с добра транспортна достъпност-вкл. Метро;

-          Достъп с велосипед;

-          Разположение сред зелена творческа среда и уединение;

-          Разположение в непосредствена близост до утвърден културен център НДК;

-          Добра естествено осветление в комбинация от помещения с възможност за пълно затъмняване;

-          Възможност за партита, заради относителна самостоятелност от жилищна среда;

Недостатъци

-          Малко съществуващи обслужващи площи спрямо квадратурата на залата – необходимост от пристрояване на адекватни обслужващи площи;

-          Тежко физическо състояние; необходимост от основен ремонт и реконструкция;

-          Липса на адекватни инсталации; фасадни плоскости, подова конструкция; липса на енергоефективност;

Социален проблем – населява се от бездомни хора, който трябва да намери безболезено решение при усвояване на мястото за културни нужди;

Потенциали

-          Възможност за изграждане на творчески квартал в околността, активизиране на зоната с културни дейности;

-          Близост до концентрация от развиващи с екултурни звена/точки – Бетахаус,Лабораторията на Трансформатори;

-          Възможсост за допълнително застрояване в рамките на имота за задоволяване комплексно на отчетените нужди (от анкетата) от пространства-работни и презентационни за култура – виж преизползване на бивши ел. централи в Европа.

-          Възможност за експандиране към парка и потока с открити прояви;

-          Възможност за обособяване на места за паркиране;

-          Добри архитектурни пропорции по отношение на акустиката;

Наличие на кокретни активни творчески групи и индивиди с интерес за развитие на обекта – АСТ;

Заплахи

-          Подценяване на стойността на първоначалната инвестиция за СМР;

-          Презастрояване, загуба на връзките с околната среда;

-          Подценяване на необходимостта от мениджмънт и адекватен културен календар и план за действие;

Възможността след първоначална инвестииция да се превърне в поредната бюджетна културна общинска институция;

Физическо състояние

за основен ремонт

Достъпност

добра

Отопление

няма

Топлоцентрала на НДК
ОБЩИНА ТРИАДИЦА‎, Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. ЕМИЛ БЕРЗИНСКИ №75
GPS 23.315562, 42.680015
5869 м2